تامین مالی به روش فاینانس پروژه

به عبارت دیگر فاینانس پروژه به معنای جمع آوری وجوه برای تامین منابع یک پروژه سرمایه گذاری با سرمایه قابل تفکیک (از نظر اقتصادی) است. در این روش، تامین کنندگان وجوه اصولا به جریان نقدی درآمدی پروژه به عنوان ایفا کننده نقش منبع نقدی برای تادیه یا پس دهی وام ها پرداختی، سود حاصل مورد انتظار و سود تعلق گرفته به سهم سرمایه گذاری شده خود در پروژه می نگرند.

در واقع،  وام دهنده پس از بررسی جریان نقدی درآمدی پروژه (به عنوان منبع اصلی بازپرداخت وام) و پذیرفتن دارایی های آن به عنوان وثیقه نسبت به تامین منابع برای پروژه مورد نظر اقدام می کند.

فاینانس پروژه، یک روش طراحی شده برای تامین کردن منابع یک بنگاه اقتصادی (یک شرکت واسطه یا یک شرکت پروژه ای) است. بنگاه مزبور، توسط ضامن یا ضامن های آن با استفاده از سهم مشارکت خود در تامین منابع مورد نیاز (که اصطلاحا بدهی پایه نامیده می شود)، تاسیس می شود.

منبع: ایبنا

Let’s block ads! (Why?)


Source: ساندویچ پنل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 2 =